Domänen för kvalitetsrapportering är ett initiativ från Sveriges Regioner i samverkan för att tillgängliggöra och dela kvalitetsdata och indikatorer.

Domänen är en publikt tillgänglig infrastruktur som möjliggör för IT-system att hämta in kvalitetsindikatorer från svenska kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt från huvudmännens informationssystem, via den nationella tjänsteplattformen och enligt den nationellt definierade standarden.

Majoriteten av svenska kvalitetsregister är idag anslutna och vardenisiffror.se gör den insamlade informationen tillgänglig för professionen & allmänheten.

Domänen består av flera olika system med olika syften som agerar som infrastruktur för att definiera indikatorer och anslutningsdetaljer till källsystem.

System som producerar kvalitetsindikatorer definieras som producenter. System som konsumerar kvalitetsindikatorer definieras som konsumenter.

SKL har gett uppdraget att förvalta Domänen för Kvalitetsrapportering till konsultbolaget HiQ.